Zakończenie projektu -„Przyroda z Klasą”

Zakończenie całorocznego projektu „Przyroda z klasą” miało miejsce na Uniwersytecie Gdańskim. Uczniowie klasy IB wzięli udział w wykładzie na temat-„Jak chemik tworzy dym, ogień i mieszankę wybuchową?” Wykładowcy  UG przeprowadzili różne doświadczenia chemiczne. Uczniowie obserwując je poznali właściwości wodoru, dowiedzieli się, jak powstaje czarodziejski lód oraz woda gazowana.  Doświadczali działania ciekłego azotu, sodu, potasu oraz magnezu- płonący metal, znicz olimpijski, uwolnienie ducha. Z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Pytaniom na temat wykładu nie było końca. 

Mariola Górska

Realizacja ósmego scenariusza projektu „Przyroda z klasą”

W maju klasa Ib w ramach projektu „Przyroda z klasą” realizowała temat:” Jak zwierzęta przystosowują się do otoczenia?” Celem zajęć było poznanie przez uczniów przystosowania się różnych organizmów do określonego  środowiska. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach. W klasie uczniowie zapoznali się z materiałem filmowym i prezentacją multimedialną, które wprowadzały w zagadnienia przystosowania organizmów. Uczniowie wskazywali podobieństwa w budowie morfologicznej, ubarwienia i zachowaniu. Podczas zajęć terenowych uczniowie za pomocą siatki i pojemników łapali bezkręgowce i badali ich przystosowanie do środowiska.  Swoje obserwacje i doświadczenia zapisywali w kartach pracy. Na zakończenie zajęć prezentowali wyniki swojej pracy. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem, wykazywali się wielką ciekawością poznawania otaczającego środowiska.

Mariola Górska

Projekt edukacyjny: Cudze chwalicie, swego nie znacie

Temat projektu edukacyjnego: Cudze chwalicie, swego nie znacie

 CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego wybrany region Polski.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o regionach naszej ojczyzny.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

Projekt realizowany jest w parach.

Zadaniem par jest:

 • Zbieranie informacji dotyczących wybranego regionu.
 • Selekcjonowanie i wybór informacji potrzebnych do tworzenia plakatu
 • Przygotowanie plakatu o walorach przyrodniczych i kulturowych wybranego regionu Polski
 • Zaprezentowanie pracy na forum klasy

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – tydzień

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W marcu klasa III a pracowała nad projektem edukacyjnym pt. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Na lekcji uczniowie zapoznali się z informacjami o regionach Polski z tekstu informacyjnego „Przyroda regionów Polski” oraz z innych dostępnych w szkole źródeł informacji. Następnie korzystając z różnych źródeł wiedzy dostępnych w domu uczniowie samodzielnie gromadzili informację o wybranym przez siebie regionie Polski. Później w parach na zajęciach lekcyjnych przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu reklamowego. Po wykonaniu pracy każda para w ciekawy sposób starała się zaprezentować na forum klasy to co udało jej się wypracować. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce w sali nr 3

Dorota Bieszka

Realizacja siódmego scenariusza projektu „Przyroda z klasą”

W kwietniu klasa I b uczestnicząc w całorocznym projekcie „Przyroda z klasą” realizowała temat „Do czego zwierzęta wykorzystują ślinę?” Uczniowie na zajęciach  analizując filmy i fotografie dowiedzieli się, że ślina u zwierząt spełnia różne role w zależności od gatunku. Sprawdzali ph śliny, dostrzegli różnicę między śliną roślinożerców i mięsożerców. Testem Saxona sprawdzali ile śliny produkuje człowiek, a następnie oszacowali ile śliny produkują różne gatunki zwierząt. Poznali skład śliny. Wykonując doświadczenie wyjaśniali, dlaczego należy unikać jadu żmii. Uczniowie aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Mariola Górska

Wiosna z Ozobotami w klasach 1-2

Roboty Ozobot poruszają się po trasach z umieszczonymi na nich sekwencjami kolorów - kodami. Takie trasy z powodzeniem przygotowują uczniowie klas 1-2 na zajęciach z programowania. Uczą się wtedy planowania, analizowania, rozwijają kreatywność i przejmują odpowiedzialność za swoją pracę. W marcu tematem przewodnim była nadchodząca wiosna. Zrealizowaliśmy następujące tematy: " Już blisko wiosna", "W marcu jak w garncu", Wiosna". Na zajęciach, obok kształtowania umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji kolorów, poszerzaliśmy wiedzę  na temat symptomów nadchodzącej wiosny, wyjaśnialiśmy wiosenne przysłowia, omawialiśmy pierwsze wiosenne kwiaty, rozwijaliśmy umiejętności swobodnej wypowiedzi, a także pracowaliśmy nad kompetencjami miękkimi: umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Uczniowie z chęcią wykonywali zadania i nie poddawali się trudnościom.

Małgorzata Kisiel

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

Temat projektu edukacyjnego: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

  CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego bieguny i okolice podbiegunowe kuli ziemskiej.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o krainie lodu i śniegu.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach.

Zadaniem grup jest:

wyszukanie informacji o:

 • wybranym biegunie kuli ziemskiej Antarktydzie, Arktyce i Grenlandii
 • charakterystyce obszarów podbiegunowych
 • zwierzętach i roślinności Antarktydy, Arktyki i Grenlandii oraz ich przystosowaniach do życia
 • warunkach życia i zwyczajach mieszkańców lodowych krain
 • ciekawostkach dotyczących biegunów

oraz:

 • zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W lutym klasa III b pracowała nad projektem edukacyjnym pt.: „Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej”. W domu uczniowie mieli przeczytać lekturę „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Poznali w ten sposób dawne warunki życia oraz zwyczaje mieszkańców Grenlandii. Następnie zostali podzieleni na zespoły. Każda grupa miała przydzielony konkretny obszar: Antarktydę, Arktykę i Grenlandię. Dodatkowo jedna z dziewczynek przygotowała informacje na temat Czesława Centkiewicza podróżniku i autora wspomnianej książki. Członkowie poszczególnych zespołów uzgodnili, jakie materiały przygotują w domu. W wyznaczonym terminie uczniowie przynieśli zgromadzony materiał. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce w sali nr 3.

Ewa Pelc