STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHWASZCZYNIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie Roberta Zochniaka
w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie oraz wprowadzenia
Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Chwaszczynie:   STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH