Wychowanie przedszkolne

Konkurs plastyczny o jesieni

Celem naszego międzyoddziałowego konkursu było rozwijanie kreatywności dzieci, uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych dla pory roku – jesieni oraz czerpanie radości ze wspólnie wykonanej pracy. Jury nie wyłoniło II i III miejsca. Wszystkim pracom zostało przyznane miejsce I, a nagrodą był słodki poczęstunek. Prace dzieci można podziwiać przy wejściach do sal.