Raport z ewaluacji wewnętrznej z dnia 30 marca 2013r.

Raport z ewaluacji wewnętrznej z dnia 30 marca 2013 r.

Badany obszar: KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW
Analizie poddano: W SZKOLE KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW ZGODNE Z WARTOŚCIAMI SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KWIETNIU 2014r.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą wyników Sprawdzianu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej i Egzaminu Gimnzajalnego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie w kwietniu 2014r.