Nabór do zespołu pieśni i tańca

Dlaczego warto zapisać się do zespołu?

      Coraz większy procent dzieci posiada wady postawy, płaskostopie.  Najczęściej  wybieraną formą wypoczynku jest bierne siedzenie przed telewizorem, komputerem, granie w gry…  Taniec zaś jest jedną  z bardziej skutecznych metod korygowania wad, propozycją spędzenia czasu w kreatywny sposób.

Dzieci uczestniczące w zajęciach:

- rozwijają  pamięć, szczególnie ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur    

  tanecznych,

- uczą się podstawowych tańców ludowych (szczególnie kaszubskich),

- poznają i rozwijają podstawowe umiejętności muzycznych,

- kształtują poczucie rytmu,

- pracują nad prawidłową postawą, sylwetką,

- uczą się ruchu scenicznego,

- kształtują prawidłową emisję głosu,

- uczestniczą w ćwiczeniach dykcyjnych, logopedycznych – korygowanie wad  wymowy,

- bawią się, poznając zabawy i gry integrujące grupę,

- biorą udział we wspólnych wyjazdach, występach, uroczystościach,

 - poznają kulturę regionu, obrzędy i  zwyczaje,

 - poznają  podstawy języka regionalnego – kaszubskiego,

Udział w zespole jest również możliwością znalezienia przyjaciół, poznania ciekawych ludzi,  a także zwiedzania kraju …. To tylko niektóre korzyści, jakie można czerpać będąc w zespole.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu, pytań oraz  zapisów.

 Zapraszam również starsze dzieci, młodzież,  którzy chcieliby uczestniczyć w oprawie muzycznej powstającego zespołu. Zajęcia będą się odbywały  raz w tygodniu. Godzina zajęć zostanie podana po zapisach. Zajęcia są darmowe.

Zaczynamy od kwietnia !!!

 

Zapraszam,

mgr Małgorzata Drawc

(karty zgłoszeń lub numer telefonu do instruktora dostępne w świetlicy szkolnej).