Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

Wychowawcy klas:

Klasa

Wychowawca

0a

Mach Brygida

0b

Zorn Paulina

0c

Stark Anna

0d

Drawc Małgorzata

1a

Bańkowska Beata

1b

Górska Mariola

1c

Żołyniak Hanna

2a

Kisiel Małgorzata

2b

Pikies Maria

3a

Bieszka Dorota

3b

Pelc Ewa

4a

Katarzyna Łyczywek

4b

Olwert-Szatan Beata

4c

Łyczywek Katarzyna

4d

Pałkowska Joanna

5a

Zagórska Anita

5b

Frąckowiak Beata

5c

Lipińska Anna

5d

Lalko Katarzyna

6a

Przeperska Katarzyna

6b

Gorgolewska Małgorzata

6c

Pawłowska Agnieszka

6d

Dampc Emilia

7a

Iwańczak Jolanta

7b

Warecka Monika

8a

Zapadka Agnieszka

8b

Wygnał Iwona

8c

Niezgoda Katarzyna

3AG

Hinc Aneta

3BG

Pawłowska Ewa

 

Kadra na rok szkolny 2018/2019

 

JĘZYK POLSKI

mgr Carmen Geras
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Aneta Hinc

mgr Beata Olwert - Szatan
mgr Dampc Emilia

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Beata Frąckowiak
mgr Anita Zagórska

mgr Pałkowska Joanna 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Hetmanowska - Czapiewska 


MATEMATYKA         
                                                                                                    
mgr Małgorzata Gorgolewska                                              
mgr inż. Jolanta Iwańczak

mgr Getman Sławomir 

mgr Katarzyna Lalko
mgr inż. Agnieszka Zapadka  

mgr Anna Lipińska

HISTORIA

mgr Witold Grochowski

mgr Katarzyna Niezgoda


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Katarzyna Niezgoda

mgr Witold Grochowski

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Katarzyna Niezgoda

mgr Witold Grochowski 

EKOLOGIA

mgr Monika Warecka

mgr Katarzyna Łyczywek

BIOLOGIA

mgr Monika Warecka

mgr Katarzyna Łyczywek

PRZYRODA

mgr Monika Warecka

mgr Maria Pikies
mgr Katarzyna Łyczywek

mgr Dorota Bieszka

GEOGRAFIA

mgr Katarzyna Łyczywek

mgr Beata Bańkowska

FIZYKA

mgr Małgorzata Gorgolewska 

CHEMIA

mgr inż. Agnieszka Zapadka


INFORMATYKA

mgr Zaremba Katarzyna
mgr inż. Agnieszka Zapadka
mgr Anna Lipińska
mgr inż. Jolanta Iwańczak

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Agnieszka Pawłowska
mgr Ewa Pawłowska
mgr Robert Zochniak
mgr Iwona Wygnał
mgr Ewa Kasprów
mgr Katarzyna Przeperska

mgr Marek Rostek

PLASTYKA

mgr Marcin Pudlik
mgr Małgorzata Gorgolewska

TECHNIKA

mgr Anna Lipińska
mgr Marcin Pudlik

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Marcin Pudlik

MUZYKA

mgr Marcin Pudlik

KATECHECI

mgr Zofia Erwardt-Littwin
mgr Rybacka Elżbieta  
ks. Adam Hrubiszewski


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Mariola Górska
mgr Beata Bańkowska
mgr Dorota Bieszka
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Maria Pikies

mgr Żołyniak Hanna

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Anna Stark
mgr Brygida Mach

mgr Paulina Zorn

mgr Małgorzata Drawc

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Rybacka Elżbieta  

mgr Maria Pikies

mgr Katarzyna Niezgoda

JĘZYK KASZUBSKI

mgr Bogusława Gołąbek

ŚWIETLICA
mgr Paulina Zorn
mgr Witold Grochowski
mgr Brygida Mach

mgr Małgorzata Drawc

mgr Edyta Malotka

mgr Magdalena Makurat

mgr Kąkol Anna 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Kędziora-Paczkowska

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Monika Kraińska

LOGOPEDA

mgr Iwona Łasica 


BIBLIOTEKA

mgr Carmen Geras
mgr Małgorzata Baniewicz-Odrzywołek

ETYKA

mgr Aneta Hinc