Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

0a Niziołek Aleksandra
0b Mach Brygida
0c Stark Anna
0d Mazuro Dorota
0e Krześniak Janina
0f Browarczyk Paulina
1a Bieszka Dorota
1b Kowalkowska Iwona
1c Pelc Ewa
2a Bańkowska Beata
2b Malotka Edyta
2c Żołyniak Hanna
3a Kisiel Małgorzata
3b Pikies Maria
3c Drawc Małgorzata
4a Frąckowiak Beata
4b Damaszke Anna
4c Zagórska Anita

5a Białas Emilia
5b Pawłowska Agnieszka
5c Gorgolewska Małgorzata
6a Zapadka Agnieszka
6b Iwańczak Jolanta
6c Szulc Marcin
7a Niezgoda Katarzyna
7b Wygnał Iwona
8a Łyczywek Katarzyna
8b Olwert - Szatan Beata
8c Pawłowska Ewa

8d Warecka Monika

 

Kadra na rok szkolny 2022/2023

 

JĘZYK POLSKI
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Pruszyński Artur

mgr Alina Fic

mgr Beata Olwert - Szatan
mgr Białas Emilia

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Beata Frąckowiak
mgr Anita Zagórska

mgr Justyna Krym

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Damaszke

MATEMATYKA         
                                                                                                    
mgr Małgorzata Gorgolewska                                              
mgr inż. Jolanta Iwańczak

mgr Anna Lipińska

mgr Agnieszka Zapadka

HISTORIA

mgr Witold Grochowski

mgr Katarzyna Niezgoda


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Katarzyna Niezgoda 

BIOLOGIA

mgr Monika Warecka

mgr Katarzyna Łyczywek

PRZYRODA

mgr Katarzyna Łyczywek

mgr Monika Warecka

mgr Dorota Bieszka


GEOGRAFIA

mgr Katarzyna Łyczywek

FIZYKA

mgr Małgorzata Gorgolewska 

CHEMIA


mgr Agnieszka Zapadka


INFORMATYKA

mgr Marcin Szulz

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Agnieszka Pawłowska
mgr Ewa Pawłowska
mgr Robert Zochniak
mgr Iwona Wygnał
mgr Ewa Kasprów
mgr Katarzyna Przeperska

mgr Bartosz Głuszak

PLASTYKA

mgr Marcin Pudlik

TECHNIKA

mgr Anna Damaszke

MUZYKA

mgr Marcin Pudlik

KATECHECI

mgr Dubert Sebastian
mgr Anna Bela  
ks. Sebastian Reszke


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Beata Bańkowska
mgr Dorota Bieszka
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Maria Pikies

mgr Żołyniak Hanna

mgr Małgorzata Drawc

mgr Iwona Kowalkowska

mgr Edyta Malotka

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Anna Stark
mgr Brygida Mach

mgr Mazuro Dorota

Janina Krześniak

mgr Aleksandra Niziołek

mgr Paulina Browarczyk

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Monika Warecka

JĘZYK KASZUBSKI

mgr Bogusława Gołąbek

ŚWIETLICA

mgr Magdalena Makurat
mgr Brygida Mach

mgr Maślak Magdalena

mgr Aleksandra Niziołek

Janina Krześniak

mgr Paulina Browarczyk

mgr Edyta Malotka

mgr Joanna Bobik

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Izabella Wojnacka-Stosik

mgr Sylwia Wójtowicz

mgr Joanna Anuszewska

mgr Cecylia Dolna

Agata Sikorska

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Cecylia Dolna

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Herra

LOGOPEDA

mgr Iwona Łasica 

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Baniewicz-Odrzywołek