Realizacja siódmego scenariusza projektu „Przyroda z klasą”

W kwietniu klasa I b uczestnicząc w całorocznym projekcie „Przyroda z klasą” realizowała temat „Do czego zwierzęta wykorzystują ślinę?” Uczniowie na zajęciach  analizując filmy i fotografie dowiedzieli się, że ślina u zwierząt spełnia różne role w zależności od gatunku. Sprawdzali ph śliny, dostrzegli różnicę między śliną roślinożerców i mięsożerców. Testem Saxona sprawdzali ile śliny produkuje człowiek, a następnie oszacowali ile śliny produkują różne gatunki zwierząt. Poznali skład śliny. Wykonując doświadczenie wyjaśniali, dlaczego należy unikać jadu żmii. Uczniowie aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Mariola Górska

Wiosna z Ozobotami w klasach 1-2

Roboty Ozobot poruszają się po trasach z umieszczonymi na nich sekwencjami kolorów - kodami. Takie trasy z powodzeniem przygotowują uczniowie klas 1-2 na zajęciach z programowania. Uczą się wtedy planowania, analizowania, rozwijają kreatywność i przejmują odpowiedzialność za swoją pracę. W marcu tematem przewodnim była nadchodząca wiosna. Zrealizowaliśmy następujące tematy: " Już blisko wiosna", "W marcu jak w garncu", Wiosna". Na zajęciach, obok kształtowania umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji kolorów, poszerzaliśmy wiedzę  na temat symptomów nadchodzącej wiosny, wyjaśnialiśmy wiosenne przysłowia, omawialiśmy pierwsze wiosenne kwiaty, rozwijaliśmy umiejętności swobodnej wypowiedzi, a także pracowaliśmy nad kompetencjami miękkimi: umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Uczniowie z chęcią wykonywali zadania i nie poddawali się trudnościom.

Małgorzata Kisiel

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

Temat projektu edukacyjnego: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

  CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego bieguny i okolice podbiegunowe kuli ziemskiej.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o krainie lodu i śniegu.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach.

Zadaniem grup jest:

wyszukanie informacji o:

 • wybranym biegunie kuli ziemskiej Antarktydzie, Arktyce i Grenlandii
 • charakterystyce obszarów podbiegunowych
 • zwierzętach i roślinności Antarktydy, Arktyki i Grenlandii oraz ich przystosowaniach do życia
 • warunkach życia i zwyczajach mieszkańców lodowych krain
 • ciekawostkach dotyczących biegunów

oraz:

 • zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W lutym klasa III b pracowała nad projektem edukacyjnym pt.: „Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej”. W domu uczniowie mieli przeczytać lekturę „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Poznali w ten sposób dawne warunki życia oraz zwyczaje mieszkańców Grenlandii. Następnie zostali podzieleni na zespoły. Każda grupa miała przydzielony konkretny obszar: Antarktydę, Arktykę i Grenlandię. Dodatkowo jedna z dziewczynek przygotowała informacje na temat Czesława Centkiewicza podróżniku i autora wspomnianej książki. Członkowie poszczególnych zespołów uzgodnili, jakie materiały przygotują w domu. W wyznaczonym terminie uczniowie przynieśli zgromadzony materiał. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce w sali nr 3.

Ewa Pelc

 

Realizacja szóstego scenariusza projektu "Przyroda z klasą"

W marcu uczniowie klasy IB w ramach projektu-„Przyroda z klasą” realizowali temat „Jak tropić zwierzęta?”. Celem zajęć było rozpoznanie zwierząt żyjących w okolicy na podstawie oznak ich bytowania- tropów i śladów. Uczniowie opisywali, w jaki sposób i gdzie można obserwować zwierzęta w okolicy zamieszkania.  Zajęcia miały charakter praktyczno-teoretyczny- w klasie i w terenie. Zebrane informacje podczas obejrzanego filmu oraz prezentacji posłużyły im do uważnego obserwowania i poszukiwania tropów i śladów różnych zwierząt.  W czasie zajęć uczniowie rozwijali umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody.

Mariola Górska

Projekt edukacyjny: Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej

Temat projektu edukacyjnego: Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej

 CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego bieguny kuli ziemskiej.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o biegunach.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach.

Zadaniem grup jest wyszukanie informacji o:

 • wybranym biegunie kuli ziemskiej Antarktydzie i Arktyce
 • charakterystyce obszarów podbiegunowych
 • zwierzętach i roślinności Antarktydy i Arktyki oraz ich przystosowaniach
 • warunkach życia i zwyczajach mieszkańców lodowych krain
 • ciekawostkach dotyczących biegunów
 • gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W miesiącu lutym klasa III a pracowała nad projektem edukacyjnym pt. Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej. Na zajęciach lekcyjnych omawiano charakterystykę obszarów podbiegunowych na podstawie dostępnych źródeł wiedzy. Uczniowie pracowali z mapą i globusem, podręcznikiem i Internetem. Zapoznali się z przystosowaniem zwierząt i roślin do życia w warunkach klimatu podbiegunowego. Poznali warunki życia i zwyczaje mieszkańców Grenlandii.  Następnie uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Korzystając z różnych źródeł gromadzili informację o wybranym przez siebie biegunie w warunkach domowych. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce przy sali nr 3

Dorota BieszkaProjekt edukacyjny: Szlakiem polskich zamków

Temat projektu edukacyjnego: Szlakiem polskich zamków

 CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego wybrany zamek znajdujący się w Polsce.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o zamkach.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach trzyosobowych.

Zadaniem grup jest wyszukanie informacji o:

 • architekturze wybranego zamku
 • położeniu zamku na mapie fizycznej Polski
 • ciekawostkach dotyczących zamku
 • gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Na przełomie listopada i grudnia klasa III a pracowała nad projektem edukacyjnym pt. Szlakiem polskich zamków. Na zajęciach lekcyjnych poruszane były treści na temat zamku jako ważnego świadectwa dawnych dziejów Polski. Omawiane zostały charakterystyczne cechy konstrukcyjne i funkcjonalne zamków. Czytane były informacje o wybranych zamkach. Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzyosobowe zespoły. Korzystając z różnych źródeł gromadzili informację o wybranym przez siebie zamku. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce przy sali nr 3

Dorota Bieszka