SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

AKCJA ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH

Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, uczniów i rodziców. Dzięki Wam damy trochę radości dzieciom i młodzieży Z Psychiatrycznego Szpitala w Gdańsku.

Warto Pomagać!!!

Oto lista zebranych artykułów:

3 ryzy papieru, 10 bloków, 12 zeszytów, pastele ołówkowe- 2 szt., kredki woskowe- 1, kredki świecowe- 4, kredki -4, ołówki- 3, długopisy żelowe – 2, długopisy zmazywalne 1, plastelina -1, pędzle- 1, pęk długopisów, gumki -2 zestawy, długopisy zestaw.

Anna Bela

Warsztaty Wielkanocne

W dniach 01.03 i 22.03. 2024 odbyły się trzygodzinne warsztaty wielkanocne, na których  wolontariusze przygotowali piękne kartki i ozdoby dla seniorów z Gdańskich Domów Pomocy Społecznej. Te prace dadzą choć trochę radości starszym.  

Anna Bela

ZBIÓRKA NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH - PODZIĘKOWANIA

Do 02 grudnia zbieraliśmy i przekazaliśmy rzeczy dla Podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych w Koleczkowie, Wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Pucku oraz Seniorów.
Dziękujemy całej społeczności szkolnej , w tym rodzicom za tak duże zaangażowanie.
WARTO POMAGAĆ!!!
Szkolne Koło Wolontariatu.

Kartki świąteczne dla seniorów

Wolontariusze z naszej szkoły przygotowali w połowie grudnia, piękne kartki świąteczne dla seniorów i sprawili im wielką radość. Warto mieć serce i dzielić się dobrem z drugim człowiekiem!

Anna Bela i Magda Makurat

Regulamin oraz zasady funkcjonowania Szkolnego koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie

Wiadomości ogólne

Wolontariat to- bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzy rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, w której potrzebna jest pomoc.

Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i inne placówki współpracujące ze szkołą. Jest inicjatywą skierowaną do młodych ludzi, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Wolontariusze działają pod kierunkiem koordynatora, który czuwa nad tym , aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Wolontariatu.

Cele i działania

Celem jest przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

- zaangażowaniu uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,

- promowaniu idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym i wspieraniu ciekawych inicjatyw szkolnych i lokalnych oraz pomocy w działaniach szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZPrawa:

- Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym charytatywnie (bezpłatnie). Zajęcia są dedykowane szczególnie dla klas VI-VIII,  ale chętni z V i IV też są mogą uczestniczyć.                                   

-  Wolontariusz ma prawo do zgłaszania pomysłów i inicjatyw i wsparcia od opiekunów Koła.                 

- Wolontariusz może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, za zgodą opiekunów Koła.         

- Wolontariusz może przystąpić do Koła Szkolnego Wolontariatu za zgodą rodziców/ opiekunów.           

 - Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach Koła Wolontariatu, aktywnie pracuje przy wyznaczonych zadaniach Koła.        

Obowiązki:

 Uczeń dostarcza  pisemną zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w Szkolnym Kole Wolontariatu.

 Wolontariusz powinien zaangażować się w działalność Koła w wymiarze 30 godzin. Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach Koła Wolontariatu, aktywnie pracuje przy wyznaczonych zadaniach Koła. Wolontariusz przestrzega Regulaminu Szkoły i Koła Wolontariatu. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Wolontariusz dokumentuje swoje wszystkie działania z zeszycie wolontariusza i daje do podpisu nauczycielowi organizującemu akcję oraz opiekunowi Koła, aby zatwierdzić wykonaną pracę.   Po zrealizowaniu 30 godzin uczeń VIII klasy otrzymuje zaświadczenie oraz  wpis na świadectwie.

Uwaga

Uczeń naszej szkoły może działać jako wolontariusz poza środowiskiem szkolnym. Uczeń otrzymuje zaświadczenie wydane przez opiekunów organizacji, w której aktywność była realizowana. Na jego podstawie dokonuje się wpisu na świadectwie.

Jak zostać wolontariuszem w naszej szkole?

Należy przygotować zeszyt ( 32-60 kartek). Podpisać go własnym imieniem i nazwiskiem i zatytułować  „ Zeszyt Wolontariusza”. Służy on dokumentowania Twojej aktywności wolontariackiej. Należy narysować cztery kolumny na każdej kartce zeszytu. W pierwszej kolumnie zapisujemy datę działania, w drugiej rodzaj ( tytuł) oraz liczbę godzin, w trzeciej kolumnie zapisuje przyznane punkty a w czwartej zdobywam podpis nauczycielki odpowiedzialnej za akcje.

Data i działania

Liczba godzin

punkty

Podpis nauczyciela

 

 

 

 

Zasady przyznawania punktów

Wolontariusz ma do przepracowania 30 godzin, za które otrzymuje 60 punktów (2 punkty za godzinę).

Wszystkie punkty uzyskane w latach ubiegłych nadal są ważne !

Formy działań:

  1. Kiermasze: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny
  2. Pomoc w organizacji zawodów, np. sędziowanie
  3. Pomoc w bibliotece
  4. Pomoc w świetlicy
  5. Zbiórki dla potrzebujących
  6. Wolontariat poza szkolą.

Zawsze organizator wydarzenia przyznaje punkty i podpisuje.

Opiekun wolontariatu :Anna Bela – kontakt przez portal Librus