Innowacja pedagogiczna

Innowacja LITTLE ARTIST

Mali artyści przedstawiają kolejną dawkę swojej twórczości, jeśli chodzi o kolejne tematy z naszej innowacji. Tym razem zajęliśmy się tworzeniem czapek kucharskich, jednocześnie omawiając nasze ulubione produkty spożywcze oraz  omówiliśmy zawody, które dzieci ewentualnie chciałyby wykonywać w przyszłości, bądź też są to ich ulubione. Powstały piękne kukiełki tychże zawodów, które posłużyły nam do ćwiczenia słownictwa i gramatyki.
Justyna Krym

Innowacja LITTLE ARTIST

Chcielibyśmy, wraz z uczniami, przedstawić Państwu kolejne etapy z innowacji  LITTLE ARTIST. W minionych miesiącach zajęliśmy się tworzeniem prac na temat spędzania czasu wolnego oraz natury dookoła nas. Uczniowie jak zwykle stworzyli piękne prace współpracując w zespołach. Poniżej przedstawiamy stworzone plakaty.
Justyna Krym

Innowacja pedagogiczna pt. „Little Artists”

Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 klasy trzecie rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej pt. „ Little Artists”. Jest to innowacja językowo - plastyczna, której głównym celem i ideą jest wykorzystanie zmysłów plastycznych uczniów, ich zdolności językowych oraz wyobraźni. Przy pierwszym zadaniu uczniowie pracowali metodą projektu. Ich zadaniem było wykonanie makiet domu bądź poszczególnych pomieszczeń wraz z nazwaniem i oznaczeniem jego części w języku angielskim. Dzieci wykazały się bardzo dużą kreatywnością, wyobraźnią i zaangażowaniem. Poniższe zdjęcia pokazują, jak wielką prace uczniowie wykonali. Zapraszam do obejrzenia galerii. Zdjęcia  z dalszych etapów innowacji będą umieszczane na bieżąco.

Justyna Krym

Innowacja z języka angielskiegi pt. Wielka Brytania dla ciekawych

W mijającym roku szkolnym we wszystkich  klasach piątych była realizowana innowacja z języka angielskiegi pt. Wielka Brytania dla ciekawych. Miała ona na celu poznawanie kultury Wielkiej Brytanii i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur. Obejmowała 8 tematów związanych z kulturą brytyjską. Uczniowie poznawali geografię, zwyczaje i ciekawostki związane z Wielką Brytanią. Pracowali metodą projektu, tworzyli broszury, lapbooki, kartki świąteczne, oglądali filmy i czytali opowiadania.  Zajęcia te odbierali jako interesujące i ciekawe. W związku z pozytywnym odbiorem pomysłu zajęć, innowacja będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym.

Anita Zagórska

Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna przystąpiła do drugiej edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego  „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” .  Do głównych celów projektu należą:

- rozbudzanie ciekawości literackiej u uczniów;

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania;

- integracja zespołu świetlicowego;

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Projekt podzielony jest na 3 moduły (jesienny, zimowy, letni).  W każdym module towarzyszy nam chmurka Tosia, która porusza problemy ekologiczne.  Przygodę z projektem rozpoczęliśmy od zajęć plastycznych podczas których dzieci podzielone na grupy  wykonały piękne chmurki, które są ozdobą świetlicy. Następnie  zapoznaliśmy się z książką Marii Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba” i wykonaliśmy szereg zadań do przeczytanej lektury (prace plastyczne, scenki tematyczne,  drzewo czytelnicze).  Oglądaliśmy prezentację multimedialną  wykorzystując program genially. Dowiedzieliśmy się ciekawostek o autorce, rozwiązywaliśmy  quizy i zadanie interaktywne  podsumowujące znajomość lektury . Wyjściem do lasu uczciliśmy Święto Drzewa. Dzieci poznały różne gatunki drzew, dowiedziały się dlaczego na drzewach rosną porosty oraz nauczyły się obliczać ich wiek. Po powrocie świetliczaki poznały historię powstania papieru oraz  wirtualnie odwiedziły  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju https://muzeumpapiernictwa.pl/wirtualna-wycieczka/

Każdy uczeń otrzymał swój własny zeszyt lektur , który na bieżąco jest uzupełniany.  Moduł I jesienny „Mała chmurka w krainie drzew” został zrealizowany. Już niedługo rozpoczniemy kolejną, tym razem zimowa przygodę.

Edyta Malotka

Muzyka a emocje

Od początku roku szkolnego klasa 1 c realizuje innowację „Muzyka źródłem wiedzy i satysfakcji dzieci”. Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Poprawia samopoczucie, pomaga radzić sobie ze stresem, łagodzić ból,  wyrażać emocje. Już Platon mówił, że “muzyka jest dla duszy tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała”. Zauważa, że posiada ona pewne właściwości lub zalety, które wpływają na nasz stan emocjonalny i duchowy. Jakie więc emocje niesie ze sobą muzyka? Czy wpływa na nasz nastrój? Czy warto słuchać muzyki na co dzień? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas cyklu zajęć. Próbowaliśmy  namalować muzykę. Wysłuchaliśmy opowiadania „Czasem słońce, czasem deszcz”, słuchaliśmy utworów z repertuaru dziecięcego próbując określić ich nastrój. Dzieci poznały instrumenty – kalimbę i solfoniki, na których próbowały „zagrać” własne emocje - pozostali oceniali nastrój granej melodii – czy była durowa, czy molowa. Zdecydowanie wszyscy wybraliśmy ten durowy koloryt i doszliśmy do wniosku, mając na uwadze dzisiejszy trudny czas, że muzyka zdecydowanie przyczynia się do odzyskania zdrowia i jest lekarstwem  na stres. Jesteśmy przekonani, że muzyka może pomóc stworzyć „most” do osiągnięcia równowagi emocjonalnej. Słuchajmy więc muzyki każdego dnia:) 

Małgorzata Drawc