Nasze uczennice laureatkami V Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Pomorze – ziemia sercu najbliższa”

Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom niełatwej tematyki konkursowej. Uczniowie podczas wystąpienia przedstawili sylwetki ludzi, którzy przyczynili się do utrzymania polskości i kaszubskości naszego regionu. Uczennice z naszej szkoły zaprezentowały tematykę „Obchodzenie i świętowanie ważnych rocznic historycznych przez Kaszubów w okresie pruskiego zaboru”, oraz „Rola duchowieństwa w podtrzymywaniu polskości naszego regionu w okresie zaboru pruskiego.” Uczennice języka kaszubskiego z kl. 3 B Gimnazjum odniosły ogromny sukces, gdyż pierwsze miejsce uzyskała uczennica Izabela Lewińska, natomiast Agnieszka Kulas otrzymała wyróżnienie. Izabela Lewińska, jako laureatka, miała okazję ponownie zaprezentować się w Ratuszu Miejskim w Gdańsku 19 marca podczas obchodów Dnia Jedności Kaszubów, jak również podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 27 marca w kaszubskiej Tawernie Mestwin przy ul. Straganiarskiej 20 w Gdańsku.