Jesteśmy projektantami placu zabaw naszych marzeń.

Cele projektu to:

- potrafimy zaplanować układ przestrzenny placu zabaw,

- wykonujemy pomysłowe elementy  placu zabaw,

- doskonalimy umiejętność współpracy w grupie: podział obowiązków, współodpowiedzialność,

 - dokonujemy oceny koleżeńskiej.

Po wykonaniu projektu z legendą, uczniowie podzielili się zadaniami i przygotowywali przestrzenne elementy placu zabaw. Następnie wspólnie wykonali makiety zgodnie z opracowanym projektem. Kolejnym elementem była prezentacja wykonanego zadania, gdzie liczyły się: pomysłowość, estetyka wykonania oraz ciekawy sposób zachęcenia rówieśników do skorzystania z placu zabaw. Wiele było przy tym zabawy i śmiechu. Efekty naszej pracy można zobaczyć w galerii, a już w sobotę na Dniu Otwartym Szkoły. Zapraszamy!!!

Uczniowie klasy Va i Vb i nauczycielka języka polskiego Małgorzata Lipińska