Zespół pieśni i tańca ludowego!!!

Dzieci uczestniczące w zajęciach:

- rozwijają  pamięć, szczególnie ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji   kroków i figur tanecznych,

- uczą się podstawowych tańców ludowych (szczególnie kaszubskich),

- poznają i rozwijają podstawowe umiejętności muzyczne,

- kształtują poczucie rytmu,

- pracują nad prawidłową postawą, sylwetką,

- uczą się ruchu scenicznego,

- kształtują prawidłową emisję głosu,

- uczestniczą w ćwiczeniach dykcyjnych, logopedycznych,

- bawią się, poznając zabawy i gry integrujące grupę,

- biorą udział we wspólnych wyjazdach, występach, uroczystościach,

 - poznają kulturę regionu, obrzędy i  zwyczaje,

 - poznają  podstawy języka regionalnego – kaszubskiego,

Udział w zespole jest również możliwością znalezienia przyjaciół, poznania ciekawych ludzi,  a także zwiedzania kraju ….

To tylko niektóre korzyści, jakie można czerpać będąc w zespole.

Zapraszam,

- instruktor, mgr Małgorzata Drawc