zadanie 1 - Debata na temat dobrego wychowania

Realizacja zadania konkursowego:

Dnia 17 X 2016r. przeprowadziliśmy debatę uczniowską na temat dobrego wychowania. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Małego Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców , przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Gminy. Debata przebiegała pod hasłem: Wychowywać - to pomagać w poszukiwaniu wartości.
Uczestnicy debaty zastanawiali się , w jaki sposób powinno przebiegać prawidłowe wychowanie, co w wychowaniu jest dla nas najważniejsze, do jakich wartości szkoła powinna przybliżać uczniów.


                   

Podczas debaty uczniowie, nauczyciele, rodzice wskazali najważniejsze zachowania, które powinna rozwijać szkoła.

 


Uczniowie Nauczyciele


Rodzice

Na podstawie tych wskazań stworzymy Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania, która stanie się dla nas wspólnym i spójnym wychowaniem do wartości.

Organizatorem debaty był Samorząd Szkolny oraz jego opiekun p. Agnieszka Pawłowska, koordynator konkursu Szkoła Dobrego Wychowania p. Mariola Górska oraz ks. Łukasz Szymański.