Każdy dzień jest podróżą przez historię – poznajemy historię naszej dużej i małej ojczyzny.

Nasza wiedza o przeszłości zawsze jest ułomna, nawet szczątkowa. Nigdy nie może być pełna, bo wśród dokumentów i zabytków wszechmocnie gospodarzył los, ślepy traf.

(Paweł Jasienica)

Ta stara, ale jakże wciąż aktualna myśl zobowiązuje nas do kształcenia i wychowywania nie tylko ,,konsumentów”, ale i ,,twórców” wiedzy, szczególnie wiedzy historycznej, czerpiących radość i satysfakcję z poszukiwania rzeczy nie znanych lub dawno zapomnianych. Pragniemy wyzwolić tkwiącą w naszej młodzieży pasję i zapał odkrywania ,,nowego”. Chcę nauczyć i przygotować młodzież do odkrywania historii, wyrobić w nich "naukowe” podejście do przeszłości. Umiejętności te są tak samo ważne jak zdobywana wiedza.

Poszukiwanie prawdy, znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć to, co łączy nas z całą wspólnotą ludzką, a jednocześnie zacieśnia nasze więzi z wspólnotą narodową i naszą ,,małą ojczyzną”. „ Cudze chwalicie, swego nie znacie - sami nie wiecie, co posiadacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Małą Ojczyzną. Właśnie patriotyzm lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.

Katarzyna Niezgoda