09.01.2017r. - konkurs plastyczno - literacki

KONKURS

PLASTYCZNO – LITERACKI

PT. „SAVOIR VIVRE – MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE”

 

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje społeczne,

Wzbogacenie wiedzy na temat kulturalnego zachowania oraz kształtowanie umiejętności i pozytywnych postaw w tym zakresie,

Popularyzowanie postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,

Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności dotyczących savoir vivru w domu, szkole,
na przyjęciu i w miejscu użyteczności publicznej.

 

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I – II

uczniowie klas III – IV

uczniowie klas V – VI

oraz

uczniów klas I – III gimnazjum.

 

2. Zadaniem uczestnika konkursu ze szkoły podstawowej, jest wykonanie komiksu (pracy plastyczno-literackiej) na temat: „Savoir vivre – moje zachowanie świadczy o mnie”. Prace powinny przedstawiać zasady dobrego wychowania w różnych sytuacjach życiowych: w szkole, restauracji, kinie, bibliotece, urzędzie, środkach komunikacji itp.

 

2a. Zadaniem uczestnika konkursu z gimnazjum jest napisanie krótkiej pracy pisemnej na temat: „Savoir vivre – moje zachowanie świadczy o mnie” w formie e-maila (e-mail to też list). W pracy powinno być opisane rzeczywiste lub fikcyjne zdarzenie przedstawiające standardy dobrego wychowania.

 

W pracach oceniane będzie:

zgodność treści z formą,

ciekawe i nietuzinkowe ujęcie tematu,

w pracy plastycznej estetyka i technika,

pomysłowość i kreatywność.

 

3. Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę na kartce bloku technicznego:

uczniowie klas I – II format A4 minimum 3 okienka

uczniowie klas III – IV format A3 minimum 4 okienka

uczniowie klas V – VI format A3 minimum 5 okienek

 

Wszystkie prace (plastyczno-literackie) wykonane przez uczniów szkoły podstawowej muszą być opisane na odwrocie: SZKOŁA DOBREGOW WYCHOWANIA zad.3, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Prace w formie listu elektronicznego uczniowie gimnazjum powinni przesłać na adres e-mailowy do nauczyciela uczącego ich języka polskiego. W temacie e-maila należy zamieścić: SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA zad.3

 

Jury wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej. Zostaną przyznane 3 miejsca w każdej z grup.

Prace plastyczno-literackie należy przekazać pani Anecie Praskiej-Wenderlich do 01.02.2017r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!