Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny podzielony jest na trzy etapy:

ETAP I (od 15 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.) nadsyłanie prac.

ETAP II (od 14 maja 2018 r. do 7 czerwca 2018 r.) głosowanie przez

użytkowników serwisu Facebook.

ETAP III (7 lipca 2018 r.) głosowanie przez gości odwiedzających V

Piknik Wyspa Przyrodników.

 Konkurs jest elementem V Pikniku Wyspa Przyrodników, który odbędzie się

na naszym terenie 7 lipca 2018 roku między godziną 10:00, a 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie na konkurs oraz regulamin konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej

(http://www.stacjabiologiczna.ug.edu.pl/).

 Serdecznie pozdrawiamy!

Zespół Stacji Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego