Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym