06.02.2017r. - "Szczęśliwy numerek"

Ogłoszenie

Samorząd Uczniowski informuje wszystkich uczniów, o zmianie w regulaminie funkcjonowania „szczęśliwego numerka”. Od teraz będzie on losowany codziennie przez dziennik elektroniczny LIBRUS.
Uczniowie będą zwolnieni tylko z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi,

Zwolnienie z niezapoweidzianych kartkówek i odpowiedzi nie obowiązuje na lekcjach odbywających się tylko raz w tygodniu.

Pozostałe punkty regulaminu nie ulegają zmianie.

 

Samorząd Uczniowski